KOMUNIKAT O XIX OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM

Wacław Buryła, 15-02-2016

O LUDZKĄ TWARZ CZŁOWIEKA1

Na naszych oczach dzieją się sprawy jeszcze niedawno niewyobrażalne i nieprzewidywalne: masowy exodus, migracja milionów mieszkańców wielu krajów do Europy. Wygląda na to, że powstaje nowe oblicze starego świata. Czy oznacza to powstanie nowego, bardziej ludzkiego świata, czy raczej zagładę dotychczasowego?...W sercach wielu ludzi budzą się obawy i lęki, jakby człowiek bardziej bał się człowieka, jakby tracił do niego zaufanie, jakby widział w nim realne zagrożenie. W takiej niełatwej scenerii podejmujemy trud zorganizowania XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O ludzką twarz człowieka". Czynimy to w roku, który moglibyśmy nazwać NADZWYCZAJNYM: rok 2016 jest przecież czasem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, Nadzwyczajnym Rokiem Miłosierdzia, w tym też roku w Krakowie odbędą się XXXI Światowe Dni Młodzieży, w których będzie uczestniczył Papież Franciszek. Ponadto ten rok jest ogłoszony także jako Rok Henryka Sienkiewicza i Rok Cichociemnych. Chcielibyśmy, aby nasz konkurs także owocował dobrem i wierzymy, że poprzez poezję jest to możliwe.

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST NADESŁANIE - w terminie do 12 czerwca 2016 r. - ZESTAWU CZTERECH WIERSZY W CZTERECH EGZEMPLARZACH MASZYNOPISU LUB WYDRUKU KOMPUTEROWEGO (dodatkowo: mile widziane dyskietki lub płyty z zapisanymi tekstami, co umożliwi łatwiejszy druk tomiku i wykluczy błędy w druku). Zdyskwalifikowane będą te wiersze, które już wcześniej były drukowane lub nagradzane, wiersze, które nadejdą po terminie (jak zawsze decyduje data stempla pocztowego), te, które zostaną przesłane drogą mailową lub zestawy posiadające więcej wierszy niż przewiduje komunikat czy też zestawy nadesłane tylko w jednym egzemplarzu. Prosimy o nie przesyłanie wierszy, które zostały już wysłane na inne konkursy poetyckie, gdyż często następuje dublowanie nagród, co nie jest uczciwe, stanowi jakby zaprzeczenie owej ludzkiej twarzy, o którą walczymy. Każdy uczestnik może nadesłać jeden (TYLKO JEDEN) zestaw wierszy. Wszystkie nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem. Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numery telefonów, adres mailowy, krótką notkę biograficzną koniecznie potrzebną do umieszczenia w tomiku konkursowym. Nadesłanie wierszy oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w prasie oraz okolicznościowym tomiku. Wiersze oceni profesjonalne jury. Organizatorzy nie przewidują możliwości prowadzenia osobistej korespondencji z autorami, oceniania ich tekstów, osobistego powiadamiania o wynikach konkursu wszystkich uczestników (indywidualne powiadomienia otrzymają tylko twórcy nagrodzeni i wyróżnieni) ani zwrotu nadesłanych wierszy.

Uroczyste finały (wręczenie nagród) odbędą się dn. 15.X.2016 r. Organizatorzy przewidują nagrody główne, pieniężne oraz wyróżnienia główne, czyli nagrody rzeczowe oraz zapewniają zwrot kosztów podróży (dotyczy twórców mieszkających w Polsce). Wiersze należy nadsyłać na adres:


ks. Wacław Buryła

ul. Polna 2

56-320 Krośnice

kom. 693 104 588

tel. 71 - 38 30 913 (wieczorami)

e-mail: wacburyla@wp.pl


Niestety w minionych latach zdarzały się przypadki (dosyć częste), że któryś z laureatów wysyłał te same wiersze na różne konkursy, gdzie otrzymywał za nie nagrody, DLATEGO JESTEŚMY ZMUSZENI DO POSTAWIENIA WSZYSTKIM UCZESTNIKOM DODATKOWEGO WARUNKU: każdy z uczestników powinien do wierszy dołączyć tekst oświadczenia, które drukujemy poniżej - z czytelnym podpisem. Nieprzysłanie takiego oświadczenia także spowoduje dyskwalifikację, wykluczenie z konkursu. A oto treść owego oświadczenia:OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU POETYCKIEGO


Ja (imię, nazwisko), zam. (adres), godło:.........................................................

na tegoroczną XIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O ludzką twarz człowieka" wysyłam następujące wiersze:


1...................................................

2...................................................

3....................................................

4....................................................


Oświadczam też, że owe wiersze nie są żadnym plagiatem, że nie były nigdzie drukowane (także w internecie) ani nagradzane oraz że nie były wysłane na inne konkursy poetyckie. W przypadku gdyby okazało się, że fakty są inne, czyli że te same teksty zostaną nagrodzone w innym konkursie poetyckim, wtedy zobowiązuję się do oddania otrzymanej nagrody lub wyróżnienia oraz jednocześnie podlegam dyskwalifikacji. Zaistnienie takiego zdarzenia zostanie ponadto opublikowane w prasie literackiej i na portalach internetowych.


......................................................................................................................................

data i czytelny podpis autora1 # ORGANIZATORZY: Rzym.-Kat. Parafia p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Krośnicach, Urząd Gminy w Krośnicach, Zespół Kultury i Bibliotek w Krośnicach. PATRONAT HONOROWY: ks. Arcybiskup Józef Kupny, Metropolita wrocławski.Oryginalny adres: http://wacburyla.plio.pl/article/moj-nowy-artykul-112.html
Copyright © 2007-2012 by Wacław Buryła