KOMUNIKAT O XXI OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM

ks. Wacław Buryła, 06-12-2017

"O LUDZKĄ TWARZ CZŁOWIEKA"

Żyjemy w jakże ciekawych czasach. Cieszymy się wprost niewyobrażalnymi możliwościami, jakie dzisiaj posiada człowiek (ludzkość). Ten człowiek może nie tylko decydować o swoich indywidualnych losach, ale także o losach świata. W tym stwierdzeniu nie ma ani odrobiny przesady. Ale ten człowiek - mimo swojej potęgi - czuje się bardzo zagrożony. Głównym zagrożeniem nie są jednak choroby, głównie rak, ale przede wszystkim odczłowieczenie człowieka, utrata wrażliwości, zdolność do popełniania największego zła. W historii niejednokrotnie ludzie budowali piekło na Ziemi. A my - organizatorzy - chcemy nadal wierzyć nie tylko w Boga, ale także w człowieka. Chcemy wierzyć w to, że ten człowiek - każdy - nadal jest dobry i piękny. Że nie zagubił wrażliwości, którą posiadał na samym początku, że nadal ma ludzką twarz. Chcemy tę twarz odnaleźć. Chcemy tę twarz pokazać. Taka jest główna myśl XXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O ludzką twarz człowieka", którą organizują: Urząd Gminy w Krotnicach, Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe w Krośnicach oraz Rzymsko-Katolicka Parafia p. w. św. Maksymiliana Kolbe w Krośnicach. W tegorocznej edycji chcemy uwypuklić dwie jakże istotne okoliczności dotyczące 2018 roku Ten rok będzie obchodzony jako Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz jako Rok Ireny Sendlerowej (w X rocznicę Jej śmierci).


WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST NADESŁANIE - w terminie do 27 maja 2018 r. - ZESTAWU CZTERECH WIERSZY W CZTERECH EGZEMPLARZACH MASZYNOPISU LUB WYDRUKU KOMPUTEROWEGO (dodatkowo: mile widziane dyskietki lub płyty z zapisanymi tekstami, co umożliwi łatwiejszy druk tomiku i wykluczy błędy w druku). Zdyskwalifikowane będą te wiersze, które już wcześniej były drukowane lub nagradzane, wiersze, które nadejdą po terminie (jak zawsze decyduje data stempla pocztowego), te, które zostaną przesłane drogą mailową lub zestawy posiadające więcej lub mniej wierszy niż przewiduje komunikat czy też zestawy nadesłane tylko w jednym egzemplarzu lub pisane ręcznie. Prosimy o nie przesyłanie wierszy, które zostały już wysłane na inne konkursy poetyckie, gdyż często następuje dublowanie nagród, co nie jest uczciwe, stanowi jakby zaprzeczenie owej ludzkiej twarzy, o którą walczymy. Każdy uczestnik może nadesłać jeden (TYLKO JEDEN) zestaw wierszy. Wszystkie nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem. Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numery telefonów, adres mailowy, krótką notkę biograficzną koniecznie potrzebną do umieszczenia w tomiku konkursowym. Nadesłanie wierszy oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w prasie oraz okolicznościowym tomiku. Wiersze oceni profesjonalne jury. Organizatorzy nie przewidują możliwości prowadzenia osobistej korespondencji z autorami, oceniania ich tekstów, osobistego powiadamiania o wynikach konkursu wszystkich uczestników (indywidualne powiadomienia otrzymają tylko twórcy nagrodzeni i wyróżnieni) ani zwrotu nadesłanych wierszy.

Uroczyste finały (wręczenie nagród) odbędą się dn. 06.X.2018 r. Organizatorzy przewidują nagrody główne (pieniężne), wyróżnienia główne, czyli nagrody rzeczowe i wyróżnienia do druku oraz zapewniają zwrot kosztów podróży, nocleg i wyżywienie (dotyczy twórców mieszkających w Polsce i tylko komunikacji państwowej - ta wiadomość nie dotyczy wyróżnionych drukiem). Wiersze należy nadsyłać na adres:


ks. Wacław Buryła - ul. Polna 2 - 56-320 Krośnice - kom. 693 104 588 - - tel. 71 - 38 30 913 (wieczorami)

- e-mail: wacburyla@wp.pl
Oryginalny adres: http://wacburyla.plio.pl/article/komunikat-o-xxi-ogolnopolskim-konkursie-poetyckim-124.html
Copyright © 2007-2012 by Wacław Buryła