BOŻE NARODZENIE 2018

ks. Wacław Buryła, 08-12-2018

Gdyby nie było

Człowiek pewien zgubił sens życia,
Chociaż tworzył dzieła tak wspaniałe,
Że każde z nich mogło być kontynuacją
Boga. Tak przynajmniej
Zdawało się owemu człowiekowi,
Twórcy ognia, koła i miecza.
Ale mimo to czuł się w kosmosie
Jak niepotrzebny cierń.
Nie był kluczem nieba.
Piął się w górę, nieustannie spadając w dół.
Był dziuplą wyżartą przez próchnienie czasu.
Gdy wreszcie uległ złudzeniu,
Że jest doskonałą osobowością
I zdefiniowanym żywiołem,
Nagle zrozumiał,
Że wszystkie jego zdobycze
Są murem
Oddzielającym go od poznania.
Wtedy usłyszał w sobie głos,
Który mówił:
?Nie tylko człowiek modli się do niebios.
Niebiosa modlą się do człowieka
W nieustannym przewidywaniu,
Że jest w nim ukryty Bóg.?

          (Roman Brandstaetter ? Księga przypowieści: Przypowieść o Atlantydzie)

Gdyby nie było Bożego Narodzenia,
wtedy wszystko: historia świata i życie pojedynczego człowieka,
to, co wypełnia kolejne miesiące i lata,
nauka, praca, ludzkie radości, kłopoty i marzenia,
byłoby jednym wielkim bezsensem.
Gdyby nie było Bożego Narodzenia,
nie byłoby miłości, współczucia, solidarności,
a więc nie byłoby także nadziei,
czyli życie byłoby ponad siły.
Dziękujmy za światło Betlejemskiej Gwiazdy,
która odmieniła oblicze świata.
Ta Gwiazda przekazuje nam najważniejszą prawdę:
Bóg całym sercem kocha człowieka.
Obyśmy potrafili (i chcieli)
miłością odpowiedzieć na Miłość.
Bo tam, gdzie rodzi się Bóg,
tam także rodzi się człowiek
.

Pamiętający przed Panem -


Oryginalny adres: http://wacburyla.plio.pl/article/boze-narodzenie-2018-131.html
Copyright © 2007-2012 by Wacław Buryła