XXII Ogólnopolski KONKURS O LUDZKĄ TWARZ CZŁOWIEKA

ks. Wacław Buryła, 10-02-2019

Ogłoszenie na 2019 rok

organizowanym przez Urząd Gminy w Krośnicach,

Centrum Edukacyjno - Turystyczno - Sportowe w Krośnicach,

Rzymsko-Katolicką Parafię p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Krośnicach


Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie - w terminie do 31 maja 2019 r. - zestawu czterech wierszy w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego (dodatkowo: mile widziane dyskietki lub płyty z zapisanymi tekstami, co umożliwi łatwiejszy druk tomiku i wykluczy błędy w druku). Zdyskwalifikowane będą te wiersze, które już wcześniej były drukowane lub nagradzane, wiersze, które nadejdą po terminie (jak zawsze decyduje data stempla pocztowego), te, które zostaną przesłane drogą mailową lub zestawy posiadające więcej lub mniej wierszy niż przewiduje komunikat czy też zestawy nadesłane tylko w jednym egzemplarzu lub pisane ręcznie.

Prosimy o nie przesyłanie wierszy, które zostały już wysłane na inne konkursy poetyckie, gdyż często następuje dublowanie nagród, co nie jest uczciwe, stanowi jakby zaprzeczenie owej ludzkiej twarzy, o którą walczymy. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden (1) zestaw wierszy. Wszystkie nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem (literowym - nie cyfrowym czy rysunkowym). Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy, krótką notkę biograficzną koniecznie potrzebną do umieszczenia w tomiku konkursowym. Nadesłanie wierszy oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w prasie oraz okolicznościowym tomiku. Wiersze oceni profesjonalne jury. Organizatorzy nie przewidują możliwości prowadzenia osobistej korespondencji z autorami, oceniania ich tekstów, osobistego powiadamiania o wynikach konkursu wszystkich uczestników (indywidualne powiadomienia otrzymają tylko twórcy nagrodzeni i wyróżnieni) ani zwrotu nadesłanych wierszy. Nadesłane wiersze oceni profesjonalne jury.

Uroczyste finały odbędą się dn. 05.X.2019 r. Organizatorzy przewidują nagrody główne (pieniężne: 1.000, 800, 600 + konkursowa statuetka), wyróżnienia główne (5x300) i wyróżnienia do druku. Dodatkowo nocleg i wyżywienie dla głównych laureatów.

Wiersze należy nadsyłać na adres:

ks. Wacław Buryła

ul. Polna 2; 56-320 Krośnice

kom. 693 104 588 - tel. 71 - 38 30 913 (wieczorami)

e-mail: wacburyla@wp.pl


P.S. Fizycznie rodzimy się jako ludzie tylko jeden raz, ale ludĹşmi stajemy się wiele razy, codziennie, przez całe życie. Nie jest to łatwe zadanie, wymaga bardzo dokładnej refleksji, zastanowienia się nad sobą oraz wiele samozaparcia. Człowiek ma nie tylko wyglądać na człowieka, ale powinien nim być. Ważne jest, żeby człowiek pielęgnował swoją pierwotną wrażliwość, ale także żeby ją pomnażał. Człowiek, który czyni dobro, staje się piękny i tylko on jest w stanie przemienić oblicze świata. Jako organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O ludzką twarz człowieka" jesteśmy zatroskani o owo piękno, o "ludzką twarz", o tę wrażliwość, która wyróżnia człowieka w całym Kosmosie. Uważamy, że poezja, słowo pisane ręką, umysłem i sercem, może być cudownym narzędziem w kształtowaniu owej duchowej dojrzałości.

Oryginalny adres: http://wacburyla.plio.pl/article/xxii-konkurs-o-ludzka-twarz-czlowieka-133.html
Copyright © 2007-2012 by Wacław Buryła