Obserwując rzeczywistość

Wacław Buryła, 29-04-2019

opinie i polemiki

Jako kapłan i jako człowiek uczestniczę w życiu rodzinnym, społecznym i politycznym. Moje przemyślenia zawarłem w kilku esejach:

http://wacburyla.plio.pl/files/file_16.pdf

http://wacburyla.plio.pl/files/file_15.pdf

http://wacburyla.plio.pl/files/file_12.pdf


Oryginalny adres: http://wacburyla.plio.pl/article/obserwujac-rzeczywistosc-138.html
Copyright © 2007-2012 by Wacław Buryła