KOMUNIKAT O XXIV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM

Wacław Buryła, 09-12-2020

"O LUDZKĄ TWARZ CZŁOWIEKA"

    Rok 2020 to czas pandemii. To zupełnie nowe doświadczenie dla świata i dla każdego z nas. Wszyscy poczuliśmy się zagrożeni, szukamy jakiegoś zabezpieczenia, walczymy o przetrwanie. Bardzo chcemy wierzyć, że to jeszcze nie jest owa ostateczna apokalipsa, owa zagłada, o której mówili prorocy, ten koniec świata o którym w Ewangelii mówił sam Chrystus. Boimy się ukąszenia korona wirusa, czujemy bliskość i realność śmierci. W tej niełatwej, drapieżnej, nieznanej dotychczas scenerii, poszukujemy nadziei, światełka w tunelu. Tę nadzieję na przestrzeni wieków jakże często przynosiła poezja. Dlatego proponujemy poetom - i tym posiadającym już określony dorobek twórczy, i tym początkującym - aby przemówili do świata i do nas, aby spróbowali pokazać nam sens tego wszystkiego, co dzieje się na naszych oczach, aby w swoich wierszach stworzyli dla nas azyl, dali chwilę odpoczynku, zapomnienia. Oby pomogli nam uwierzyć, że z tego zła może narodzić się dobro, że owocem tych zmagań może być lepszy, bardziej wrażliwy człowiek. Przecież poezja to kawałek jakby innego świata dziejący się w naszym świecie.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie

- w terminie do 30 maja 2021 r. - 

zestawu czterech wierszy w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego oraz płyty z zapisanymi tekstami,

co umożliwi łatwiejszy druk tomiku i wykluczy błędy w druku. Zdyskwalifikowane będą te wiersze, które już wcześniej były drukowane lub nagradzane, wiersze, które nadejdą po terminie (jak zawsze decyduje data stempla pocztowego), te, które zostaną przesłane drogą mailową, a także zestawy posiadające więcej lub mniej wierszy niż przewiduje komunikat czy też zestawy nadesłane tylko w jednym egzemplarzu lub pisane ręcznie.
Prosimy o nie przesyłanie wierszy, które zostały już wysłane na inne konkursy poetyckie, gdyż często następuje dublowanie nagród, co nie jest uczciwe, stanowi jakby zaprzeczenie owej ludzkiej twarzy, o którą walczymy.

Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden (1)

zestaw wierszy. Wszystkie nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem (literowym ? nie cyfrowym czy rysunkowym). Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy, krótką notkę biograficzną koniecznie potrzebną do umieszczenia w tomiku konkursowym. Nadesłanie wierszy oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w prasie oraz okolicznościowym tomiku. Wiersze oceni profesjonalne jury. Organizatorzy nie przewidują możliwości prowadzenia osobistej korespondencji z autorami, oceniania ich tekstów, osobistego powiadamiania o wynikach konkursu wszystkich uczestników (indywidualne powiadomienia otrzymają tylko twórcy nagrodzeni i wyróżnieni) ani zwrotu nadesłanych wierszy.
Uroczyste finały odbędą się dn. 02.X.2021 r. Organizatorzy przewidują nagrody główne (pieniężne: I-1.000, II-800, III-600 + konkursowa statuetka), wyróżnienia główne (5 x 300 zł) i wyróżnienia dodatkowe (do druku). Może zaistnieć konieczność innego rozdziału nagród, ale o tym zadecyduje profesjonalne jury. Ponadto zapewniamy nocleg i wyżywienie dla głównych laureatów.

Wiersze należy nadsyłać na adres:
ks. Wacław Buryła
ul. Polna 2 
56-320 Krośnice
kom. 693 104 588 - e-mail: wacburyla@wp.pl


Oryginalny adres: http://wacburyla.plio.pl/article/komunikat-o-xxiv-ogolnopolskim-konkursie-poetyckim-149.html
Copyright © 2007-2012 by Wacław Buryła