KOMUNIKAT O XXV (OSTATNIM) OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM "O LUDZKĄ TWARZ CZŁOWIEKA"

Wacław Buryła, 27-10-2021

Media ciągle przypominają nam o pandemii, o korona wirusie, o różnych zagrożeniach. Świat nadal czuje się zagrożony, wygląda na to, że chyba bezpowrotnie utracił poczucie bezpieczeństwa. Wielu ludzi mówi o apokalipsie, która dzieje się na naszych oczach. W tym przedsionku końca czasów (świata) znajdujemy się wszyscy, nikt nie ma miejsca, które byłoby całkowicie bezpieczne. Ani wielkie pieniądze, ani najnowocześniejsze samoloty i rakiety, nie mogą nas uchronić przed śmiercią, której oddech wszyscy słyszymy tak samo wyraźnie.

I w  tej szczególnej, niespodziewanej scenerii podejmujemy trud organizacji kolejnego - JUŻ XXV - Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O ludzką twarz człowieka”. Żadne uwarunkowania (nawet pandemia) nie zwalniają nas z obowiązku posiadania i budowania owej ludzkiej twarzy. W sytuacjach ekstremalnego zagrożenia ta twarz jest jeszcze bardziej potrzebna. Chcielibyśmy, żeby ludzie potrafili na nowo uwierzyć ludziom, człowiek - człowiekowi. A wszystko po to, żebyśmy uwierzyli, że po tym wzburzonym morzu nie płyniemy w pojedynkę, że nie jesteśmy skazani tylko na siebie.

Liczymy na to, że właśnie poeci zechcą przemówić do tego zalęknionego świata, do ludzi, którzy nie potrafią sobie poradzić z lękiem. Na tym polegała misja biblijnych proroków: mieli budzić nadzieję, ale jednocześnie wołali o nawrócenie narodu wybranego, o czystość etyczną i religijną. Dzisiaj szczególnie potrzebujemy słów pełnych prawdy i miłości. Nie wiemy, ile czasu pozostało nam i światu. W chwilach zagrożenia nie wypowiada się zbyt wielu słów, wypowiada się tylko te najważniejsze. Liczymy na to, że poeci zechcą podzielić się z nami esencją własnej duszy i podarują nam słowa dobre jak chleb. Bo chcielibyśmy stanąć do walki z tym nowym Goliatem, który tak niespodziewanie stanął przed nami i przed światem.


Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie - w terminie do 15 maja 2022 r. - zestawu czterech (4) wierszy w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego. Zdyskwalifikowane będą te wiersze, które już wcześniej były drukowane lub nagradzane, wiersze, które nadejdą po terminie (jak zawsze decyduje data stempla pocztowego), te, które zostaną przesłane drogą mailową, a także zestawy posiadające więcej lub mniej wierszy niż przewiduje regulamin konkursu czy też zestawy nadesłane tylko w jednym egzemplarzu lub pisane ręcznie oraz teksty podpisane imieniem i nazwiskiem.


Prosimy o nieprzesyłanie wierszy, które zostały już wysłane na inne konkursy poetyckie, gdyż często następuje dublowanie nagród, co nie jest uczciwe, stanowi jakby zaprzeczenie owej ludzkiej twarzy, o którą walczymy. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden (1) zestaw wierszy. Wszystkie nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem (literowym - nie cyfrowym czy rysunkowym). Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy, krótką notkę biograficzną koniecznie potrzebną do umieszczenia w tomiku konkursowym. Prosimy także o umieszczenie pod biogramem dodatkowego oświadczenia, którego treść umieszczamy na końcu komunikatu. Brak takiego oświadczenia spowoduje natychmiastową dyskwalifikację. Nadesłanie wierszy oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w prasie oraz okolicznościowym tomiku. Wiersze oceni profesjonalne jury. Organizatorzy nie przewidują możliwości prowadzenia osobistej korespondencji z autorami, oceniania ich tekstów, osobistego powiadamiania o wynikach konkursu wszystkich uczestników (indywidualne powiadomienia otrzymają tylko twórcy nagrodzeni i wyróżnieni) ani zwrotu nadesłanych wierszy.

Uroczyste finały odbędą się dnia 01.X.2022 r. Organizatorzy przewidują nagrody główne (pieniężne: I-1.500, II-1.000, III-600 + konkursowa statuetka), wyróżnienia główne (5 x 300 zł) i wyróżnienia dodatkowe (do druku). Może zaistnieć konieczność innego rozdziału nagród, ale o tym zadecyduje profesjonalne jury. Ponadto zapewniamy nocleg i wyżywienie dla głównych laureatów. Jako organizatorzy liczymy na Patronat Pana Prezydenta Andrzeja Dudy czy też Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, przynajmniej czynimy takie starania.
Informujemy, że z okazji jubileuszu XXV-lecie konkursu zostanie wydany przekrojowy Almanach obrazujący twórcze dokonania laureatów w formie wyboru najwartościowszych utworów.


Wiersze należy nadsyłać na adres:
ks. Wacław Buryła
ul. Polna 2
56-320 Krośnice
kom. 693 104 588 - e-mail: wacburyla@wp.pl
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wiersze:
1… 2… 3… 4…
nie były dotychczas drukowane, nagradzane ani też wysyłane na inne konkursy. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku, gdyby okazało się, że jest inaczej, wtedy ewentualna nagroda czy wyróżnienie podlega zwrotowi.

czytelny podpis autora wierszy


Oryginalny adres: http://wacburyla.plio.pl/article/o-ludzka-twarz-czlowieka-konkurs-komunikat-155.html
Copyright © 2007-2012 by Wacław Buryła