KOMUNIKAT O XVI OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM "O LUDZKĄ TWARZ CZŁOWIEKA"

Wacław Buryła, 10-01-2013

Zapraszamy do udziału

Przed laty Czesław Niemen śpiewał: "Dziwny jest ten świat…" Wiadomości, które docierają do nas za pomocą różnych mediów codziennie potwierdzają te słowa. "Dziwny" człowiek buduje "dziwny", coraz bardziej nieludzki świat. Człowiek zatraca swoją wrażliwość, duchowe piękno, skupia się na doskonaleniu techniki, produkuje coraz doskonalsze maszyny i jakby coraz bardziej sam staje się „maszyną.” Jedyną szansą na uratowanie tego zagrożonego świata jest zejście na głębię, w głąb ludzkiej duszy, gdzie mieszka nieskażone piękno, odwieczna wrażliwość, ów Obraz i Podobieństwo, o których wspomina Księga Rodzaju. Człowiek ma swoje „korzenie” w Miłości, a więc jest powołany do bycia pięknym (czyli do kochania). Wierzymy, że to jest możliwe, dlatego po raz szesnasty chcemy zorganizować Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O ludzką twarz człowieka”. Chcemy promować poezję, która głosi i przekazuje dobre wiadomości o człowieku, która powiększa obszar dobra.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w terminie do 31 maja 2013 r. zestawu czterech wierszy w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego. Prosimy o dołączenie zestawu utworów na nośniku elektronicznym (CD, DVD, pendrive), choć nie jest to bezwzględnie wymagane, jednak w przypadku zakwalifikowania utworów do druku pozwoli na ich bezbłędną edycję. Korekta ze względu na poufność werdyktu jury do czasu ogłoszenia wyników i prezentacji poplonu konkursu odbywa się bez udziału autorów.

Zdyskwalifikowane będą:

 • - wiersze, które już wcześniej były drukowane lub nagradzane,
 • - wiersze, które nadejdą po terminie (jak zawsze decyduje data stempla pocztowego),
 • - wiersze, które zostaną przesłane drogą mailową,
 • - zestawy posiadające więcej wierszy niż przewiduje komunikat lub zestawy nadesłane tylko w jednym egzemplarzu.


 • Wszystkie nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem. Tym samym godłem powinna być podpisana zaklejona koperta, zawierająca wewnątrz dane szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numery telefonów, adres mailowy, krótką notkę biograficzną.
  Organizatorzy przewidują nagrody główne (pieniężne), wyróżnienia główne (nagrody rzeczowe) oraz wyróżnienia dodatkowe (do druku). Ponadto organizatorzy zapewniają zwrot kosztów podróży, zapewniają nocleg oraz wyżywienie (obiadokolację i śniadanie). O rozdziale nagród zadecyduje profesjonalne jury. Uroczyste finały odbędą się dn. 12 października w Krośnicach Nadesłanie wierszy na konkurs oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów w prasie lub okolicznościowym tomiku. Nie przewidujemy możliwości wysyłania pocztą nagród czy wyróżnień. Organizatorzy nie przewidują także możliwości prowadzenia osobistej korespondencji z uczestnikami konkursu, oceniania ich tekstów, indywidualnego powiadamiania wszystkich uczestników (o finałach zostaną powiadomieni jedynie laureaci) ani odsyłania nadesłanych tekstów. Wiersze należy nadsyłać na adres:

  KS. WACŁAW BURYŁA
  UL. POLNA 2 
  56-320 KROŚNICE
  kom. 693104588 lub 71-38 30 913 (wieczorami)
  e-mail: wacburyla@wp.pl
  www.wacburyla.plio.pl


  Oryginalny adres: http://wacburyla.plio.pl/article/moj-nowy-artykul-89.html
  Copyright © 2007-2012 by Wacław Buryła