22.07.2008 Red.

Biografia

Zaktualizowany życiorys

WACŁAW BURYŁA s. Tadeusza i Heleny zd. Kos, ur. 21.XI.1954 r. w Pruchniku k/ Jarosławia. Dzieciństwo i młodość spędził w Tychach na Górnym Śląsku, gdzie rodzice przenieśli się w poszukiwaniu pracy. Tam też ukończył Szkołę Podstawową nr 13 oraz Technikum Budowlane/kierunek: Budowa Dróg i Mostów Kołowych/. W latach 1974-1980 studiował w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 17.V.1980 r. Pracował w następujących parafiach:

- Par. św. Piotra i Pawła w Sycowie/1980-1987- jako wikariusz/
- Par. św. Maksymiliana Kolbe we Wrocławiu/1987-1990 - jako wikariusz/
- Par. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Boguszycach k/Oleśnicy/1990-1994 - jako proboszcz/
- Par. św. Maksymiliana Kolbe w Krośnicach/od 1994 roku - jako wikariusz/.

Wiersze, modlitwy i artykuły publikował w następujących czasopismach:
Gość Niedzielny, Przewodnik Katolicki, Niedziela, Nowe Życie, Ład, Rycerz Niepokalanej, Rycerz Młodych, Posłaniec Serca Jezusowego, Królowa Apostołów, Posłaniec Warmiński, Apostolstwo Chorych, Miłujcie się, Być Sobą, BeZet, List, Wstań, Droga, W Drodze, Aspekt, Animator, Życie Konsekrowane, Jasna Góra, Nasza Rodzina/Paryż/, Homo Dei, Współczesna Ambona, Materiały Homiletyczne, Różaniec, Dzień Pański, Akord/Brno-Praga/, Znad Wilii/Wilno/, Radostowa, Gazeta Kulturalna, Metafora, Okolica Poetów, Literacka Polska, Dekada Literacka, Pomosty, List do Pani, Nasz Dom – Rzeszów, Obrzeża, Nadwisłocze, Echo Katolickie, Ślad, Petro Echo, Westerplatte, To, Panorama Oleśnicka, Gazeta Milicka, Głos Milicza.
Dotychczas opublikował następujące pozycje książkowe:
1. Wiersz jak podanie ręki (Ossolineum, Mała Poligrafia, Wrocław 1991)
2. To tylko wiatr – pseud. Krzysztof Witalis Tymon (Ossolineum, Mała Poligrafia, Wrocław 1991)
3. Ślady na piasku (Oficyna Wydawnicza „Signum”, Wrocław-Oleśnica 1993)
4. Szczęście które boli (Oficyna Wydawnicza „Signum”, Wrocław-Oleśnica 1993)
5. Chodzenie po ziemi (Oficyna Wydawnicza „Signum”, Wrocław-Oleśnica 1993)
6. Errata do miłości – pseud. Jan Tymon Kowalski (Oficyna Wydawnicza „Signum”, Wrocław-Oleśnica 1993)
7. Rozmowy z Anną I (Oficyna Wydawnicza „Signum”, Wrocław-Oleśnica 1993)
8. W drodze do Ziemi Obiecanej (Oficyna Wydawnicza „Signum”, Wrocław-Oleśnica 1993)
9. Zadrapany sercem (Oficyna Wydawnicza „Signum”, Wrocław-Oleśnica 1993)
10. Rozmowy z Anną II (Oficyna Wydawnicza „Signum”, Wrocław-Oleśnica 1994)
11. Wiersze klasztorne i inne wiersze (Oficyna Wydawnicza „Signum”, Wrocław-Oleśnica 1994)
12. Oddech za ścianą (Oficyna Wydawnicza „Signum”, Wrocław-Oleśnica 1994)
13. Miłość w paciorkach. Rozważania różańcowe (Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1994)
14. Wiersze wigilijne i inne wiersze (Oficyna Wydawnicza „Signum”, Wrocław-Oleśnica 1995)
15. Rozmowy z Anną III (Oficyna Wydawnicza „Signum”, Wrocław-Oleśnica 1995)
16. Na skrzydłach czasu (Oficyna Wydawnicza „Signum”, Wrocław-Oleśnica 1995)
17. Życie na deser (Oficyna Wydawnicza „Signum”, Wrocław-Oleśnica 1995)
18. Szukanie twarzy (Oficyna Wydawnicza „Signum”, Wrocław-Oleśnica 1995)
19. Miłość szuka miejsca (Księgarnia św. Jacka, Katowice 1995)
20. Drogi Krzyżowe (Biblioteka „Niedzieli”, Częstochowa 1997)
21. Okolice cierpienia (Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 1997)
22. Otwieranie ciszy (Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 1997)
23. Dźwigać Miłość (Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów „Palabra”, Warszawa 1998)
24. Usta które mówią, serce które słucha (Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów „Palabra”, Warszawa 1998)
25. Krople nieskończoności (Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów „Palabra”, Warszawa 2000)
26. W objęciach Miłości (Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów „Palabra”, Warszawa 2000)
27. Prawdy najprostsze (Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów „Palabra”, Warszawa 2000)
28. Witraże chwil (Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2000)
29. Krzaki gorejące (Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2000)
30. Miłośnie (Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2000)
31. W szczelinie światła (Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2002)
32. Prawdy najprostsze, Wyd. II – poszerzone (Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów „Palabra”, Warszawa 2003)
33. W promieniach światłości (Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów „Palabra”, Warszawa 2003)
34. Między słowem a milczeniem (UKRAINA 2003) - wersja polsko-ukraińska
35. Gocce d’infinito (Drukarnia KWANT, Milicz 2003) - „Krople nieskończoności” w języku włoskim
36. Skrzydła samotności (Drukarnia KWANT, Milicz-Wrocław 2003)
37. Rozmowy z Anną (Oficyna Wydawnicza 4K, Bytom 2004)
38. Człowiekowi z miłością do twarzy (Oficyna Wydawnicza 4K, Bytom 2005)
39. Człowiek potrzebuje człowieka (Oficyna Wydawnicza 4K, Bytom 2006)
40. Zapach nieba (Oficyna Wydawnicza 4K, Bytom 2008)
41. Popiół z marzeń (Drukarnia Kwant, Milicz 2008)
42. Dogonić Światło (Oficyna Wydawnicza 4K, Bytom 2008)
43. Życzenia bożonarodzeniowe (Wydawnictwo św. Jacka, Katowice 2008)
44. Życzenia wielkanocne (Wydawnictwo św. Jacka, Katowice 2009)
45. Musi być ktoś (BIAŁORUŚ 2009) - wersja polsko-białoruska
46. Zaplatanie korzeni. Wiersze dawne i nowe (GS MEDIA – Milicz, Krośnice 2010)
47. Przypływy i odpływy(GS MEDIA – Wrocław, Krośnice, Milicz 2012)
48. Różańcowe tchnienia. Rozważania nie tylko na październik ((Edycja św. Pawła – Częstochowa 2013)
49. On – Jest. Pamięci Jana Pawła II (GS MEDIA – Krośnice, Milicz, Wrocław 2014)
50. Strojenie duszy (Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2014)
51. Róża wśród kolców. Drogi krzyżowe (Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2015)
52. Syberyjskie wiersze (GS MEDIA- Krośnice 2017)
53. Między miłością a bólem. Wybór wierszy. (Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2017).
54. Nie życzę Ci wesołych świąt, czyli księga tylko dobrych życzeń. (GS MEDIA, Krośnice – Wrocław 2017)
55. Maminka (GS MEDIA, Krośnice – Wrocław 2017)
56. Droga Krzyżowa. (Biały Kruk, Kraków 2020)


Autor drukował także w almanachach i pracach zbiorowych:
- Orkiestra słonecznej drogi. IV Ogólnokrajowy Konkurs Literacki im. Wł. St. Reymonta. Płock 1985.
- Pióro Cię nie wypowie. IV Noworudzkie Spotkania z Poezją. Antologia Poezji Religijnej. Nowa Ruda 1994.
- A Duch wieje – kędy chce (t.IV). Lublin 1994.
- W stronę życia. Wiersze uczestników V Najazdu Poetów na Zamek Piastów Śląskich. Brzeg 1994.
- Niech się dzieje wola słowa. V Noworudzkie Spotkania z Poezją. Wiersze . Wybór nie zobowiązujący do niczego. Nowa Ruda 1995.
- Największa jest miłość. Antologia polskiej poezji o miłości rodzinnej. Kraków 1995.
- Wolność nie zniewolona czyli Spacerkiem przez sacrum i profanum. Warszawa 1997.
- Echa Golgoty. Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów „Palabra”. Warszawa 1997.
- W leśmianowym chruśniaku. IX Chleb Nadziei Konfraterni Poetów. Kraków 1997.
- O moc Chleba. Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Plastyczny. Polihymnia. Lublin 1997.
- Księga krzyża. Antologia pasyjna. Księgarnia św. Jacka. Katowice 1998.
- Wybór wierszy VI Konkursu Poezji Religijnej. Ludźmierz 1998.
- Miejsca liryczne. Najazd Poetów na zamek Piastów Śląskich w Brzegu (od VIII do IX Najazdu). Oficyna Konfraterni Poetów. Kraków 1998.
- Niepodległa. XIII Zaduszki Poetów. Oficyna Konfraterni Poetów. Kraków 1998.
- Wieczność nie ma kalendarza. Epigramat w polskiej liryce religijnej 1939-1998. Kraków 1999.
- Serdeczne strofy. Pokłosie I, II i III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O ludzką twarz człowieka”. Oficyna Konfraterni Poetów. Kraków 1999.
- Pozostali w XX wieku. XIV Zaduszki Poetów. Oficyna Konfraterni Poetów. Kraków 1999.
- Z wyobraźnią. XV Zaduszki Poetów. Oficyna Konfraterni Poetów. Kraków 2000.
- Obszary dobroci. Pokłosie IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O ludzką twarz człowieka”. Oficyna Konfraterni Poetów. Krośnice – Kraków 2000.
- Przeciwko przemocy. Wybór wierszy w opracowaniu Harrego Dudy. Opole 2001.
- Z uśmiechem dziecka. Pokłosie V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O ludzką twarz człowieka”. Oficyna Konfraterni Poetów. Krośnice – Kraków 2001.
- Ballada o poetach. Szary Orfeusz – Klub Piosenki Literackiej. Poznań 2001.
- W cieniu drzewa. VI Ogólnopolski – I Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O ludzką twarz człowieka”. Oficyna Konfraterni Poetów. Krośnice – Kraków 2002.
- ZŁOTE MYŚLI Ludzi Wielkiego Umysłu, Talentu i Serca. Twórcy Wizerunku Polski. Księga 2003”, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, Warszawa 2003.
- Przestrzenie poezji. Wiersze poetów polskich i tunezyjskich. Oficyna Konfraterni Poetów. Kraków 2003.
- Klęczy w cieniu Twojego milczenia. Miłosierdzie Boże w polskiej poezji współczesnej. Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej. Kraków 2003.
- Tyle jest w Tobie…Antologia wierszy o Ojcu Świętym Janie Pawle II. Wydawnictwo Pallottinum. Poznań 2003.
- Duch norwidowski. I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. C. K. Norwida. Pruszków 2003.
- 25 lat pontyfikatu Jana Pawła II. W hołdzie Dostojnemu Jubilatowi. Ostrów Wielkopolski 2003.
- Słony smak piękna. XVIII Zaduszki Poetów. Oficyna Konfraterni Poetów. Kraków 2003.
- Światłem będący zanurzeni w światłości. Aniołowie i święci w polskiej liryce współczesnej. Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej. Kraków 2004.
- Szuflada. Wieczory działań artystycznych. Ostrów Wlkp. 2004.
- Godzina 21.37. Głos poetów po śmierci Papieża Polaka. Antologia. Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej. Kraków 2005.
- Tu się tylko gościem jest - Tam się do domu powraca. Śmierć i wieczność w polskiej poezji współczesnej. Antologia. Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej. Kraków 2005.
- Nim sypnie bielą. XV Międzynarodowa Jesień Literacka Pogórza; Ciężkowice 2005.
- Eucharystia i wolność w dziełach sztuki i w poezji. Wrocław 2007.
- Jesteśmy stworzeni by mówić KOCHAM. Pokłosie X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O ludzką twarz człowieka”. Krośnice 2007
. - Ile od siebie. XX Chleb Nadziei. Oficyna Konfraterni Poetów. Kraków 2008.
- Wyspy szczęśliwe. Pokłosie XI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O ludzką twarz człowieka”. Krośnice 2008.
- Dekalog początkującego poety. Wrocław 2008.
- Jeszcze raz uniesieni w Gwiazdozbiorach Jesieni. Almanach XVIII MGJL”1; Ciężkowice 2008.
- Kuźnia poetycka. Turek 2009.
- Czułe miejsce. Pokłosie XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O ludzką twarz człowieka”. Krośnice 2009.
- Owoce brzemienności. Jelenia Góra – Wrocław 2010.
- Nigdy nie ustaje. Pokłosie XIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O ludzką twarz człowieka”. Krośnice – Wrocław 2010.
- Dźwięków świerszcz złoty. Antologia uczestników XXXIX Warszawskiej Jesieni Poezji. Warszawa 2010.
- I znowu jesień nas uniesie. Almanach XXI Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej. Ciężkowice 2011.
- Jesienią wiersze opadają ze słów. Almanach XXII Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej. Ciężkowice 2012.
- Z życia wzięte. I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego. Sieroszewice 2012.
- Ziemia to hotel o ścianach z powietrza. Pokłosie XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O ludzką twarz człowieka”. Krośnice – Wrocław 2012.
- W gondoli wiersza. Pokłosie XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O ludzką twarz człowieka”. Krośnice – Wrocław 2013.
- Cena miłości Ojczyzny. VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Radomsko 2013. - Zwyczajnie, tylko o miłości. Almanach. Wrocław 2013.
- Wieczność nie ma kalendarza. Epigramat w polskiej liryce religijnej. Wydanie czwarte (1939-2009). Kraków 2014.
- Ten który był trudem światła. Hołd poetów Janowi Pawłowi II z okazji jego kanonizacji 27.IV.2014. Paryż 2014.
- Jesień w kalejdoskopie. Almanach. Jelenia Góra – Wrocław 2014.
- Letnie siebie odkrywanie. Almanach. Wrocław – Jelenia Góra 2015.
- Drogi krzyżowe dla chorych. Siedem rozważań. Wrocław 2015.
- …z przypowieści jedno proste słowo. IX Mazowiecki Konkurs Literacki. Przasnysz 2015.
- Zapylanie czasu – Tadeusz Skwarczyński. (Wstęp „Wolność za kratą” – ks. Wacław Buryła). Wrocław 2016.
- Westchnienia do Nieba – Barbara Anna Pawłowicz. (Wstęp „Życie pisane miłością” – ks. Wacław Buryła). Jelenia Góra-Wrocław 2016.
- Wiosenne feerie uczuć i barw. Almanach. Wrocław 2016.
- Monografia Złoczewa. Opracowanie zbiorowe pod red. Zdzisława Włodarczyka. Towarzystwo Przyjaciół Złoczewa. Złoczew 2017.
- Zima. Aspekty i despekty. Almanach. Wrocław 2017.
- Cud rozmowy. Pokłosie XX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O ludzką twarz człowieka”. Krośnice – Wrocław 2017.
- Nadzieja kwitnie dłużej. Księga wierszy i prozy wydana z okazji Roku Praw Kobiet. Red. Aleksandra Sołtysiak, Robert Rudiak. Zielona Góra 2018.
- Ziarna historii. Almanach. Wrocław – Jelenia Góra 2018.


Laureat wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich: Płock, Gdańsk, Płońsk, Lublin, Chrzanów, Puławy, Ludźmierz, Łódź, Pruszków, Sieroszewice, Przasnysz.
Organizator Spotkań z Poezją w Krośnicach, propagator kultury. Zorganizował 22 Ogólnopolskie Konkursy Poetyckie „O ludzką twarz człowieka”(dwa z nich były ogłoszone także jako Międzynarodowe, cztery odbyły się pod Patronatem Ministerstwa Kultury, dwa pod honorowym Patronatem Metropolity Wrocławskiego Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego). Zorganizował także Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „O ludzką twarz człowieka”(Krośnice 1999).
Z okazji Jubileuszu 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II w roku 2003 opracował Antologię „Cud który trwa” oraz zorganizował pielgrzymkę poetów do Papieża-Poety. Z okazji 20-tej rocznicy męczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki przygotował Antologię „Na naszych oczach”, w której znalazły się wiersze, świadectwa i grafiki poświęcone ks. Jerzemu. Obecnie przygotowuje antologię poetycką wigilijno-bożonarodzeniową, antologię poetycką o ojcu, antologię „Na oczach poety umiera świat”.
Wiersze ks. Wacława były prezentowane m.in. w Radiu Maryja (Toruń), Radiu Rodzina (Wrocław), Radiu Józef (Kalisz), Radiu Emaus (Poznań), Radiu i Telewizji Wrocław, Radiu Opole, Radiu Warszawa, Telewizji Żytomierz… Wiersze ks. Wacława były tłumaczone na język włoski, francuski, ukraiński, litewski, białoruski, rosyjski, czeski i arabski.
W ramach XVIII Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej (2008) otrzymał Wielki Laur Poezji.
O jego twórczości pisali m.in. Marianna Bocian, Zdzisław Łączkowski, Bogusław Kierc, Andrzej Gnarowski, ks. Jerzy Szymik, ks. Stefan Radziszewski, Kazimierz Ivosse, Teresa Tomsia, Rafał Jaworski…Jego wiersze były śpiewane przez grupy: „Maris Stella” (Boguszyce), „Ankora” (Bierutów) i „Grupę od Anioła Stróża” (Zaręba) oraz przez Romana Kołakowskiego (Wrocław), Roberta Żurawskiego (Tychy) i Marka Sułtanowskiego (Jelenia Góra).
Dwukrotnie uhonorowany medalem „Za Pomoc Kościołowi Rzymsko-Katolickiemu na Ukrainie” (w Kijowie i Odessie).