Strona Główna > Konkurs > Czułe miejsce
11.10.2009 WB

Czułe miejsce

Prezentacja almanachu pokonkursowego

Obrazek niżej podpisany
WB
Okładka

Metryczka książki:

POKŁOSIE XII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO „O LUDZKĄ TWARZ CZŁOWIEKA”

KROŚNICE 2009

Projekt okładki: Zofia Prysłopska, Wrocław

Opracowanie korekta: ks. Wacław Buryła, Krośnice

Organizatorzy:

1. URZĄD GMINY – KROŚNICE

2. GMINNY ZESPÓŁ KULTURY I BIBLIOTEK – KROŚNICE

3. RZYMSKO-KATOLICKA PARAFIA ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE – KROŚNICE

ISBN: 978-83-927728-7-3

Wydanie I.

Format B5

Nakład 700 egz.

Druk: KWANT

ul. Osadnicza 10
56-300 Milicz
tel. 071 – 384 28 02

Czułe miejsceCzułe miejsce

Lista zdjęć: Okładka * Tył okładki - sponsorzy