Strona Główna > Konkurs > KOMUNIKAT O XV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM „O LUDZKĄ TWARZ CZŁOWIEKA”
08.12.2011 Wacław Buryła

KOMUNIKAT O XV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM „O LUDZKĄ TWARZ CZŁOWIEKA”

Zaproszenie do udziału

            Nie da się żyć na świecie i nie być tym światem zainteresowanym. Świat jest wielką „łodzią”, w której siedzimy wszyscy. To wszystko, co dzieje się na tej „łodzi” lub wokół niej dotyczy nas wszystkich. Ważne jest, aby ten świat był ludzki, przyjazny dla człowieka. Taki świat mogą (i powinni) budować ludzie, dlatego ważne jest aby człowiek miał „ludzką” twarz, aby był wrażliwy, zatroskany (nie tylko o samego siebie). Poezja jest wyrazem owej największej wrażliwości jaka mieści się w człowieku. Ona potrafi budować ową wrażliwość, jakby powiększać ludzką duszę. Mając świadomość tych prawd przystępujemy do organizacji XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O ludzką twarz człowieka”. Organizatorami są: Rzymsko-Katolicka Parafia św. Maksymiliana, Urząd Gminy i Zespół Kultury i Bibliotek w Krośnicach.

            W konkursie mogą wziąć udział autorzy z określonym dorobkiem twórczym i twórcy początkujący. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie – w terminie do 27 maja 2012 r. - zestawu czterech wierszy w czterech egzemplarzach maszynopisu. Liczymy na bezwzględną uczciwość autorów (ową „ludzką” twarz): prosimy o nadsyłanie wierszy, które nigdzie wcześniej nie były nagradzane ani drukowane, ani takich, które zostały wysłane na kilka konkursów, gdyż często występuje dublowanie nagród, co nie jest zbyt uczciwe. Wszystkie nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem. Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, krótką notkę biograficzną. Zdyskwalifikowane będą te wiersze, które już wcześniej były drukowane lub nagradzane, które nadejdą po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub te, które zostaną przesłane drogą mailową oraz zestawy posiadające więcej wierszy niż przewiduje konkursowy komunikat.

Organizatorzy przewidują nagrody główne, pieniężne (1000, 800, 600) oraz wyróżnienia główne i dodatkowe. Ponadto organizatorzy zapewniają noclegi, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży. W tej edycji po raz pierwszy planujemy zaproszenie laureatów na dwa dni do Krośnic, co umożliwi poznanie przepięknych terenów naszej Gminy. O rozdziale nagród zadecyduje profesjonalne jury. Uroczyste finały (prezentacja laureatów, wręczenie nagród) odbędą się 13 października 2012 r. Nie przewidujemy możliwości wysyłania nagród pocztą ani imiennego powiadamiania wszystkich uczestników o wynikach – nie przewidujemy też możliwości prowadzenia indywidualnej korespondencji z autorami, oceniania ich tekstów ani odsyłania nadesłanych wierszy. Nadesłanie wierszy oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów w prasie lub okolicznościowym tomiku.

            W konkursie przewidziane są trzy kategorie: KATEGORIA MŁODZIEŻOWA (skrót: MŁ - do 20 lat), KATEGORIA OGÓLNA (skrót: OG) oraz KATEGORIA REGIONALNA (skrót: REG – dwie możliwości: 1. poeta mieszka w powiecie milickim lub w którymś sąsiadującym; 2. treść wierszy nawiązuje do Ziemi Krośnicko-Milickiej). Wiersze należy nadsyłać na adres:

KS. WACŁAW BURYŁA – UL. POLNA 2 – 56-320 KROŚNICE

KOM. 693 104 588 - TEL. (wieczorami): 71 – 38 30 913

E-MAIL: wacburyla@wp.pl