Strona Główna > Konkurs > KOMUNIKAT O XVIII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM
07.01.2015 Wacław Buryła

KOMUNIKAT O XVIII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM

zapraszam do udziału

KOMUNIKAT O XVIII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM

„O LUDZKĄ TWARZ CZŁOWIEKA”

Wokół nas niesamowicie udoskonalona technika i coraz bardziej nie udoskonalony, jakby odczłowieczony człowiek. Taki człowiek nie jest w stanie zbudować szczęścia ani dla siebie, ani dla innych. Koniecznością staje się powrót „do korzeni”, czyli do pierwotnej wrażliwości, do tęsknoty za pięknem, do pragnienia dobra, prawdy, miłości. Wierzymy – jako organizatorzy – że poezja może pomóc w odbudowywaniu, pogłębianiu ludzkiej duszy, w odzyskiwaniu utraconej, zapomnianej wrażliwości. Bo słowo: CZŁOWIEK powinno brzmieć dumnie. Dlatego po raz osiemnasty chcemy zorganizować Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O ludzką twarz człowieka” – POD HONOROWYM PATRONATEM METROPOLITY WROCŁAWSKIEGO KSIĘDZA ARCYBISKUPA JÓZEFA KUPNEGO. Chcemy promować poezję, która głosi, przekazuje dobre wiadomości o człowieku, która powiększa obszar dobra, budzi nadzieję.

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST NADESŁANIE – w terminie do 31 maja 2015r. – ZESTAWU CZTERECH WIERSZY W CZTERECH EGZEMPLARZACH MASZYNOPISU LUB WYDRUKU KOMPUTEROWEGO (dodatkowo: mile widziane dyskietki lub płyty z zapisanymi tekstami, co umożliwi łatwiejszy druk tomiku i wykluczy błędy w druku). Zdyskwalifikowane będą te wiersze, które już wcześniej były drukowane lub nagradzane, wiersze, które nadejdą po terminie (jak zawsze decyduje data stempla pocztowego), te, które zostaną przesłane drogą mailową lub zestawy posiadające więcej wierszy niż przewiduje komunikat czy też zestawy nadesłane tylko w jednym egzemplarzu. Prosimy o nie przesyłanie wierszy, które zostały już wysłane na inne konkursy poetyckie, gdyż często następuje dublowanie nagród, co nie jest uczciwe, stanowi jakby zaprzeczenie owej ludzkiej twarzy, o którą walczymy. Wszystkie nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem. Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numery telefonów, adres mailowy, krótką notkę biograficzną potrzebną do umieszczenia w tomiku konkursowym.

Organizatorzy przewidują nagrody główne (pieniężne), wyróżnienia główne (nagrody rzeczowe) oraz wyróżnienia dodatkowe (do druku). Ponadto organizatorzy zapewniają zwrot kosztów podróży, nocleg oraz wyżywienie (obiadokolację i śniadanie), oczywiście tylko dla zaproszonych laureatów. O rozdziale nagród zadecyduje profesjonalne jury. Uroczyste finały odbędą się dn. 10 października 2015 r. w Krośnicach. Nadesłanie wierszy na konkurs oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów w prasie lub okolicznościowym tomiku. Nie przewidujemy możliwości wysyłania pocztą nagród czy wyróżnień. Organizatorzy nie przewidują także możliwości prowadzenia osobistej korespondencji z uczestnikami konkursu, oceniania ich tekstów, indywidualnego powiadamiania wszystkich uczestników (o finałach zostaną powiadomieni jedynie laureaci) ani odsyłania nadesłanych tekstów. Wiersze należy nadsyłać na adres:

KS. WACŁAW BURYŁA

UL. POLNA 2

56-320 KROŚNICE

KOM. 693 104 588

TEL. 71 – 38 30 913 (wieczorami)

e-mail: wacburyla@wp.pl

ORGANIZATORZY: Rzym.-Kat. Parafia p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Krośnicach, Urząd Gminy w Krośnicach, Zespół Kultury i Bibliotek w Krośnicach. PATRONAT HONOROWY: ks. Arcybiskup Józef Kupny, Metropolita wrocławski.