Strona Główna > Konkurs > KOMUNIKAT O XXIII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM
05.12.2019 ks. Wacław Buryła

KOMUNIKAT O XXIII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM

"O LUDZKĄ TWARZ CZŁOWIEKA"

Na naszych oczach dzieje się tak wiele dziwnych, niekiedy wielkich, ale nie zawsze dobrych rzeczy. Wygląda na to, że apokalipsa dzieje się już teraz. Nie mamy czołgów, samolotów i rakiet, ani tym bardziej broni atomowej, ale mówimy do świata, który tym wszystkim dysponuje. Próbujemy mówić do tego świata, do jego serca i sumienia, z nadzieją, że on to usłyszy. Mówimy dzisiaj, bo jutro może być już za późno. A zatem co powiemy?... Mamy świadomość, że ten świat możemy uratować tylko my sami. Czy spróbujemy? Czy uratujemy?...W duchu zwyczajnego, ludzkiego zatroskania: o świat i o siebie, po raz kolejny organizujemy konkurs poetycki. Mamy przecież słowo (słowa), a one wiele mogą.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie - w terminie do 24 maja 2020 r. - zestawu czterech wierszy w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego (dodatkowo: mile widziane dyskietki lub płyty z zapisanymi tekstami, co umożliwi łatwiejszy druk tomiku i wykluczy błędy w druku). Zdyskwalifikowane będą te wiersze, które już wcześniej były drukowane lub nagradzane, wiersze, które nadejdą po terminie (jak zawsze decyduje data stempla pocztowego), te, które zostaną przesłane drogą mailową , a także zestawy posiadające więcej lub mniej wierszy niż przewiduje komunikat czy też zestawy nadesłane tylko w jednym egzemplarzu lub pisane ręcznie.

Prosimy o nie przesyłanie wierszy, które zostały już wysłane na inne konkursy poetyckie, gdyż często następuje dublowanie nagród, co nie jest uczciwe, stanowi jakby zaprzeczenie owej ludzkiej twarzy, o którą walczymy. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden (1) zestaw wierszy. Wszystkie nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem (literowym - nie cyfrowym czy rysunkowym). Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy, krótką notkę biograficzną koniecznie potrzebną do umieszczenia w tomiku konkursowym. Nadesłanie wierszy oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w prasie oraz okolicznościowym tomiku. Wiersze oceni profesjonalne jury. Organizatorzy nie przewidują możliwości prowadzenia osobistej korespondencji z autorami, oceniania ich tekstów, osobistego powiadamiania o wynikach konkursu wszystkich uczestników (indywidualne powiadomienia otrzymają tylko twórcy nagrodzeni i wyróżnieni) ani zwrotu nadesłanych wierszy.

Uroczyste finały odbędą się dn. 03.X.2020 r. Organizatorzy przewidują nagrody główne (pieniężne: I-1.000, II-800, III-600 + konkursowa statuetka), wyróżnienia główne (5x300) i wyróżnienia do druku. Może zaistnieć konieczność innego rozdziału nagród, ale o tym zadecyduje jury. Ponadto zapewniamy nocleg i wyżywienie dla głównych laureatów.

Wiersze należy nadsyłać na adres:

ks. Wacław Buryła

ul. Polna 2; 56-320 Krośnice

kom. 693 104 588 - e-mail: wacburyla@wp.pl


P.S. Prawdopodobnie konkurs będzie miał patronat honorowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Metropolity Wrocławskiego Arcybiskupa Józefa Kupnego i Katolickiego Tygodnika "Niedziela".