Strona Główna > Konkurs > KOMUNIKAT O XX OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM
29.11.2016 Wacław Buryła

KOMUNIKAT O XX OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM

"O LUDZKĄ TWARZ CZŁOWIEKA"

Życie to "rzeka", która ciągle płynie. Jako ludzie nie mamy wyboru, musimy płynąć razem z nią. Dokąd? Po co? Żyjemy szybko, bardzo szybko, chyba za szybko, dlatego nie mamy zbyt wielu chwil na refleksję, na stawianie pytań, na szukanie odpowiedzi. A bez tej refleksji życie stanie się zwyczajną mielizną albo może zakończyć się uderzeniem o "skały". Przed nami 2017 rok, nowa karta naszego życia. Będzie to Rok Św. Brata Alberta -Adama Chmielowskiego, który chciał być "dobry jak chleb". Będzie to także Rok Jezusa Chrystusa -Króla. W tym roku będziemy też świętować 100-lecie Objawień Fatimskich, ale jednocześnie 100-lecie Rewolucji Październikowej. Co wybierzemy? Co będziemy świętować? Co będzie dla nas ważniejsze, najważniejsze? Ciągle jesteśmy zatroskani o przyszłość: swoją, świata, Polski... Dlatego po raz dwudziesty przystępujemy do organizowania Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O ludzką twarz człowieka". Ciągle szukamy tej ludzkiej twarzy, bo tylko człowiek z ludzką twarzą może zbudować ludzki świat. Poeta patrzy na świat z miłością (powinien), dlatego widzi go inaczej, głębiej, piękniej, dlatego ciągle wierzy w to, co niemożliwe. Jako organizatorzy1 wierzymy, że dobro jest możliwe, że człowiek jest piękny, dlatego że potrafi kochać, być dla innych.


Jeden z licealistów oświadczył w medialnej dyskusji: Dziś, jeżeli ktoś chce dać upust swoim emocjom, nie pisze wierszy. Najczęściej wybiera sporty ekstremalne albo pałkę bejsbolową i miasto. A my chcielibyśmy, by zamiast bejsbola, młodzi (i nie tylko) wybrali słowo, lirykę i refleksję. Nasz konkurs -mamy nadzieję -będzie częścią krucjaty w tym kierunku.


WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST NADESŁANIE -w terminie do 31 maja 2017 r. -ZESTAWU CZTERECH WIERSZY W CZTERECH EGZEMPLARZACH MASZYNOPISU LUB WYDRUKU KOMPUTEROWEGO (dodatkowo: mile widziane dyskietki lub płyty z zapisanymi tekstami, co umożliwi łatwiejszy druk tomiku i wykluczy błędy w druku). Zdyskwalifikowane będą te wiersze, które już wcześniej były drukowane lub nagradzane, wiersze, które nadejdą po terminie (jak zawsze decyduje data stempla pocztowego), te, które zostaną przesłane drogą mailową lub zestawy posiadające więcej lub mniej wierszy niż przewiduje komunikat czy też zestawy nadesłane tylko w jednym egzemplarzu. Prosimy o nie przesyłanie wierszy, które zostały już wysłane na inne konkursy poetyckie, gdyż często następuje dublowanie nagród, co nie jest uczciwe, stanowi jakby zaprzeczenie owej ludzkiej twarzy, o którą walczymy. Każdy uczestnik może nadesłać jeden (TYLKO JEDEN) zestaw wierszy. Wszystkie nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem. Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numery telefonów, adres mailowy, krótką notkę biograficzną koniecznie potrzebną do umieszczenia w tomiku konkursowym. Nadesłanie wierszy oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w prasie oraz okolicznościowym tomiku. Wiersze oceni profesjonalne jury w składzie: Józef Baran, ks. Wacław Buryła, Krzysztof Lisowski, Adam Ziemianin. Organizatorzy nie przewidują możliwości prowadzenia osobistej korespondencji z autorami, oceniania ich tekstów, osobistego powiadamiania o wynikach konkursu wszystkich uczestników (indywidualne powiadomienia otrzymają tylko twórcy nagrodzeni i wyróżnieni) ani zwrotu nadesłanych wierszy. W tym roku proponujemy dwie zmiany jubileuszowe: wielkość nagród (1500, 1000, 500 zł) oraz dwudniowy pobyt w Krośnicach (zależy nam na dłuższym byciu ze sobą oraz pokazaniu naszych okolic -ich piękno też jest swoistą poezją).


Uroczyste finały (wręczenie nagród) odbędą się dn. 07.X.2017 r. Organizatorzy przewidują nagrody główne (pieniężne) oraz wyróżnienia główne, czyli nagrody rzeczowe oraz zapewniają zwrot kosztów podróży (dotyczy twórców mieszkających w Polsce i tylko komunikacji państwowej). Wiersze należy nadsyłać na adres:


ks. Wacław Buryła - ul. Polna 2 - 56-320 Krośnice - kom. 693 104 588 - -tel. 71 -38 30 913 (wieczorami)

- e-mail: wacburyla@wp.pl


PS. Będziemy wdzięczni za osobiste świadectwo na temat naszego konkursu poetyckiego, pobytu w Krośnicach, tym bardziej za wiersze napisane w Krośnicach czy o Krośnicach. Te osobiste świadectwa (teksty) byłyby wydrukowane w jubileuszowym tomiku poetyckim, oczywiście poza konkursem. Ten apel kierujemy szczególnie do laureatów kolejnych edycji naszego konkursu oraz tych poetów, którzy kiedykolwiek byli gośćmi naszej Gminy czy Parafii. Takie refleksje -wspomnienia -przemyślenia są dla nas ogromnie cenne. Prosimy przesyłać je albo w formie listu, albo drogą mailową.

1 Organizatorzy: Urząd Gminy -Krośnice, Centrum Edukacyjno - Turystyczno -Sportowe -Krośnice, Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Maksymiliana Kolbe -Krośnice.