05.12.2013 Wacław Buryła

PROTEST

Sprawy naszej Ojczyzny

Wiele niedobrych rzeczy dzieje się w naszej Ojczyźnie. Są granice, kiedy można milczeć, ale są też takie, których nie wolno przekroczyć, kiedy po prostu trzeba zabrać głos, a nawet trzeba krzyczeć. W naszej Ojczyźnie opluto wszystkie świętości naszych przodków. Nie możemy się na to zgodzić. Wysłałem słowa mojego protestu do kilku redakcji m.in. do "Gościa Niedzielnego", "Niedzieli", "Przewodnika Katolickiego", "Naszego Dziennika"…Nie otrzymałem żadnej wiadomości potwierdzającej, czyli moje słowa nie zostały wydrukowane, dlatego chciałbym umieścić je na mojej stronie internetowej (chociaż tyle). Mój protest wysłałem do Prymasa Polski J. Kowalczyka, Kardynała K. Nycza, Kardynała St. Dziwisza, Prezydenta Br. Komorowskiego, Premiera Tuska, Ministra Kultury B. Zdrojewskiego, Jacka Markiewicza (twórcy skandalicznego filmu) oraz Dyrekcji Galerii, gdzie wystawiono to "dzieło sztuki". W poczuciu bezradności i zatroskania drukuję te teksty. Obyśmy doczekali się Polski, której Polacy nie będą pomniejszać i opluwać.

Tekst do prasy - w załączeniu


List do przedstawicieli Rządu


List do Dyrektora Galerii