Strona Główna > Konkurs > O LUDZKĄ TWARZ CZŁOWIEKA
05.12.2010 ks. Wacław Buryła

O LUDZKĄ TWARZ CZŁOWIEKA

KOMUNIKAT O XIV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM

W życiu człowieka (chyba każdego) są takie chwile, kiedy chciałby on uciec na Księżyc czy na bezludną wyspę, kiedy ma dosyć świata i życia. Bo życie niesie ze sobą zbyt wiele problemów, staje się zbyt trudne. Bo ludzie, których spotyka, są nieludzcy, cyniczni, wyrachowani, bezwzględni. Dlatego potrzebna jest poezja, która wprawdzie bezpośrednio nie zmienia świata, ale może zmieniać ludzi, może dotykać ich serc i sumień, może budzić lub powiększać ich wrażliwość. Potrzebna jest poezja, która „tworzy świat zaczarowany”, „zaczarowany ogród”, w którym człowiek czuje się szczęśliwy, w którym człowiek odnajduje radość i nadzieję. Ta wiara sprawia, że po raz czternasty przystępujemy do organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O ludzką twarz człowieka” (organizatorami są – jak zawsze: RZYM – KATOL. PARAFIA ŚW. MAKSYMILIANA W KROŚNICACH, URZĄD GMINY W KROŚNICACH ORAZ ZESPÓŁ KULTURY I BIBLIOTEK). W tym konkursie mogą brać udział wszyscy ludzie o wrażliwych sercach, twórcy profesjonalni z określonym dorobkiem artystycznym i ci, którzy jeszcze nigdzie niczego nie drukowali.

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST NADESŁANIE – w terminie do 31 maja 2011 r. – ZESTAWU PIĘCIU WIERSZY W CZTERECH EGZEMPLARZACH MASZYNOPISU. Liczymy na bezwzględną uczciwość autorów: PROSIMY O NADSYŁANIE WIERSZY, KTÓRE NIGDZIE WCZEŚNIEJ NIE BYŁY NAGRADZANE ANI DRUKOWANE, ANI NIE ZOSTAŁY WYSŁANE NA INNE KONKURSY POETYCKIE. Zdyskwalifikowane będą te wiersze, które już wcześniej były drukowane lub nagradzane, wiersze, które nadejdą po terminie (jak zawsze decyduje data stempla pocztowego) lub te, które zostaną przesłane drogą mailową oraz zestawy posiadające więcej wierszy niż przewiduje komunikat. Wszystkie nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem. Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numery telefonów, adres mailowy, krótką notkę biograficzną).

Organizatorzy przewidują nagrody główne (pieniężne) i okolicznościowe statuetki, wyróżnienia główne (nagrody rzeczowe) oraz wyróżnienia dodatkowe (do druku). Ponadto organizatorzy zapewniają zwrot kosztów podróży, nocleg oraz wyżywienie (obiadokolację i śniadanie). O rozdziale nagród zadecyduje profesjonalne jury. W konkursie przewidziane są trzy kategorie: KATEGORIA MŁODZIEŻOWA (KMŁ – do 20 lat), KATEGORIA OGÓLNA (KO) oraz KATEGORIA REGIONALNA (KR – dla poetów z powiatu milickiego lub sąsiadujących powiatów oraz dla tych, którzy napiszą wiersze o ziemi krośnicko-milickiej). Nadesłanie wierszy na konkurs oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów w prasie lub okolicznościowym tomiku. Uroczyste finały, wręczenie nagród i prezentacja laureatów nastąpi dnia 08.X.2011 r. Nie przewidujemy możliwości wysyłania pocztą nagród czy wyróżnień. Organizatorzy nie przewidują także możliwości prowadzenia osobistej korespondencji z uczestnikami konkursu, oceniania ich tekstów, indywidualnego powiadamiania wszystkich uczestników (o finałach zostaną powiadomieni jedynie laureaci) ani odsyłania nadesłanych tekstów. Wiersze należy nadsyłać na adres:

KS. WACŁAW BURYŁA – UL. POLNA 2; 56-320 KROŚNICE

kom. 693104588, 713830913 (wieczorem), e-mail: wacburyla@wp.pl

z dopiskiem: KMŁ, KO lub KR.