Strona Główna > Artykuły i eseje > Obserwując rzeczywistość
29.04.2019 Wacław Buryła

Obserwując rzeczywistość

opinie i polemiki

Jako kapłan i jako człowiek uczestniczę w życiu rodzinnym, społecznym i politycznym. Moje przemyślenia zawarłem w kilku esejach:

http://wacburyla.plio.pl/files/file_16.pdf

http://wacburyla.plio.pl/files/file_15.pdf

http://wacburyla.plio.pl/files/file_12.pdf