25.04.2014 Red.

On - Jest

Pamięci Jana Pawła II

Książka wyszła w kwietniu 2014 roku, by uczcić kanonizację Jana Pawła II, oczekiwaną od dawna, w dniu 27 kwietnia spełnią się nasze oczekiwania. Tom ma 184 strony, jest ilustrowany przez znakomitych artystów, a jego główna zawartość to wiersze autora zebrane w ciągu wielu lat.

Nr ISBN: 978-83-927728, skład, druk i oprawa - drukarnia GS MEDIA z Wrocławia.

Oto urywek ze wstępu:

Jan Paweł II zadziwiał za życia, ale zadziwia także po śmierci. (…)
Owocem mojego zadziwienia tym Człowiekiem są wiersze, które powstawały w różnych miejscach, przy różnych okazjach (lub bez okazji). Te wiersze powstają do dzisiaj. To znak, że ten Człowiek ciągle żyje we mnie: w myślach, w sercu, we wspomnieniach, w modlitwie…Ten fakt napełnia mnie radością, bo przecież nasi przodkowie mawiali: „Kto z kim przestaje, takim się staje”. Proszę Boga, aby w moim życiu, w moich wierszach, była choć odrobina tego „światła”, które niósł w sobie Jan Paweł II. To „światło” jest coraz bardziej potrzebne. Bo wygląda na to, że nasz świat świadomie wchodzi w ciemność. A tam nie ma już żadnej przyszłości. Człowiek, który gubi Boga, prędzej czy później zgubi też samego siebie.


Wacław Buryła (Wędrowanie za świętością)

Klikając tutaj możesz otworzyć plik z wyborem wierszy z tego tomu