Strona Główna > Aktualności > XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
23.11.2008 Wacław Buryła

XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI

„O LUDZKĄ TWARZ CZŁOWIEKA”

Na Ziemi był kiedyś Raj. Potem ludzie marzyli o tym, aby Ziemię na nowo uczynić rajem. Jednak ludzkie działania idą jakby w odwrotnym kierunku. Wszyscy przyznają, że Ziemia bardziej przypomina Piekło niż Niebo. Ale to zbytnio nie dziwi. Zasada jest prosta: to, co człowiek sieje, to potem zbiera. Nie można rzucać złego ziarna i oczekiwać dobrego plonu. Jesteśmy częścią tego świata, dlatego jesteśmy zatroskani o jego teraźniejszość i przyszłość. Dlatego próbujemy zbierać nawet maleńkie okruchy dobra. Bo mamy nadzieję, że maleńkie dobro posiane w człowieku zaowocuje potem piękniejszą „twarzą” świata. I to jest główne założenie naszego Konkursu Poetyckiego. Chcemy pokazać dobrą(lepszą)stronę człowieka, chcemy go czymś ubogacić. Chcemy poprzez poezję budować lepszy, bardziej ludzki świat. Oby przynajmniej w tych wierszach ludzie(czytelnicy)poczuli się bezpieczni i szczęśliwi.

Dlatego organizatorzy tj. Urząd Gminy w Krośnicach, Rzymsko-Katolicka Parafia św. Maksymiliana w Krośnicach i Dom Kultury w Krośnicach zapraszają do udziału w kolejnej edycji Konkursu Poetyckiego „O ludzką twarz człowieka”. W konkursie mogą brać udział twórcy zrzeszeni i nie zrzeszeni, debiutanci i twórcy z określonym dorobkiem artystycznym. WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST NADESŁANIE ZESTAWU WIERSZY ZŁOŻONEGO Z CZTERECH TEKSTÓW W CZTERECH EGZEMPLARZACH MASZYNOPISU. Nadesłanie wierszy nagradzanych w innych konkursach lub już drukowanych spowoduje dyskwalifikację autora. Wiersze powinny być opatrzone godłem. Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane autora: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres pocztowy i e-mailowy, numer telefonu, krótką informację o autorze.

Wiersze można nadsyłać do 24 maja 2009 roku. Uroczyste finały odbędą się w Krośnicach 19 września 2009 roku. Organizatorzy przewidują nagrody główne(pieniężne) i wyróżnienia (nagrody rzeczowe). Ponadto wszyscy laureaci otrzymają zwrot kosztów podróży. O rozdziale nagród zadecyduje profesjonalne jury. W konkursie przewidziane są trzy kategorie:
1. KATEGORIA MŁODZIEŻOWA (do 18 lat);
2. KATEGORIA OGÓLNA;
3. KATEGORIA REGIONALNA (dwie możliwości: wiersze o Ziemi Krośnicko-Milickiej lub autorzy mieszkający w powiecie milickim lub w okolicznych powiatach – chodzi o wypromowanie miejscowych twórców).

Nadesłanie wierszy oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów w prasie lub okolicznościowym tomiku.

ORGANIZATORZY NIE PRZEWIDUJĄ MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA KORESPONDENCJI Z UCZESTNIKAMI KONKURSU, INDYWIDUALNEGO POWIADAMIANIA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW CZY TEŻ MOŻLIWOŚCI ODSYŁANIA NADESŁANYCH WIERSZY.

Wiersze należy nadsyłać na adres:

KS. WACŁAW BURYŁA
UL. POLNA 2
56-320 KROŚNICE
KOM. 693 104 588
TEL. 071 – 38 30 913 (wieczorami)
E-MAIL: WACBURYLA@WP.PL

z dopiskiem na kopercie:
KMŁ (kategoria młodzieżowa)
KOG (kategoria ogólna)
KREG (kategoria regionalna)